Forskning

Her finner du forskningsartikler relatert til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

Psykisk og fysisk helse hos studenter med hjertesykdom

Mental helse og bruk av psykotropiske legemidler blant studenter

Psykisk og fysisk helse hos studenter med type 1 diabetes

Psykisk helse hos musikk- og kunststudenter

Søvn og helseplager

Psykisk helse, livskvalitet og alkoholrelaterte problemer

Seksuell trakassering og overgreps innvirkning på søvn

Livskvalitet, psykiske plager og potensielle alkoholproblemer blant studenter

Cannabis bruk blant norske studenter

Økonomiske utfordringer og studenthelse

Narkotikabruk blant studenter

Sosiale medier og suisidalitet

Forsinket søvnfaselidelse

Røyking og snus

Fysisk aktivitet og kroniske smerter

Studenter med type 1 diabetes

Utvikling av søvn og søvnvansker

Trening og psykisk helse

Ensomhet

Livstilfredshet og mental helse blant transpersoner

Unge omsorgsgivere: psykisk helse og livskvalitet

Psykiske vansker blant norske studenter fra 2010 til 2018

Alkoholrelaterte problemer blant studenter

Søvnvansker og akademisk funksjon

Fysisk aktivitet og overvekt

Seksuell trakassering og overgrep

Selvskading og suicidalitet

Søvn og søvnvansker

Kohortanalyse


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.