Om undersøkelsen

SHoT 2018

SHoT 2018-resultatene ble lagt frem i september 2018.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet. Så mange som 50 055 studenter svarte på SHoT 2018-undersøkelsen.

Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO og Sammen. SHoT 2018 gir viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.

Oppfølging av SHoT 2014

SHoT 2018 er en oppfølging av SHoT 2014 og SHoT 2010, og undersøkelsene dekker i all hovedsak de samme temaene. I SHoT 2014 deltok 13 663 studenter.

Det er tidligere gjennomført liknende undersøkelser på Universitetet i Oslo i 2003 og 2005 (HELT-undersøkelsene). Ved Sit ble det gjennomført tilsvarende undersøkelser blant norske studenter i 2004 og 2007, samt blant internasjonale studenter i 2009 (HoT-undersøkelsene).

Landsdekkende og internasjonalt

Målgruppen for SHoT er alle heltidsstudenter under 35 år i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er også inkludert.

Gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet

Det er Folkehelseinstituttet som har gjennomført undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018 på oppdrag fra Sit, SiO og Sammen.

Datainnsamling

Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 6. februar til 3. april 2018.

Fremlegging av resultater

Styringsgruppen for SHoT presenterte SHoT 2018-rapporten 5. september 2018, og resultatene er tilgjengelige på studenthelse.no. Rapporten er også tilgjengelig som pdf.

Støtte

Undersøkelsen ble tidligere gjennomført med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet, SHoT 2018 er gjennomført med tilskudd fra Helsedirektoratet.